Rookmelder

09 december 2015

1. Voor welke woningen zijn rookmelders verplicht?

Er is een rookmeldersplicht voor huurwoningen, nieuwbouwwoningen en woningen die worden gerenoveerd, en woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend.

Huurwoningen

  • Wanneer moet uw huurwoning van rookmelders voorzien zijn?

Als u een nieuw huurcontract afsluit voor een huurwoning,moet die woning uitgerust zijn met voldoende rookmelders.
Voor oudere huurcontracten (afgesloten voor 1 januari 2013) is er een gefaseerde invoering.

  • Vanaf wanneer geldt de rookmeldersplicht?

Sociale huurwoningen
Rookmelders waren al verplicht voor sociale huurwoningen gebouwd voor 1970; vanaf 1 januari 2016 geldt de verplichting ook voor woningen die zijn gebouwd tussen 1970 en 1979. In 2017 komen daar ook de woningen vanaf 1980 bij.

Private huurwoningen
Vanaf 1 januari 2016 zijn rookmelders verplicht voor private huurwoningen die zijn gebouwd voor 1945. Voor woningen vanaf 1945 gaat de verplichting in op 1 januari 2019.

Studentenkamers
Alle zelfstandige woningen en kamers die verhuurd, te huur of ter beschikking gesteld worden aan een of meer studenten moeten van rookmelders zijn voorzien, ongeacht de startdatum van het huidige huurcontract.

  • Wie moet de rookmelders plaatsen en onderhouden in uw huurwoning?

De verhuurder moet zorgen voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders. Als de verhuurder heeft gekozen voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder tijdig de batterijen vervangen.

  • Wat als uw huurwoning niet op tijd de verplichte rookmelder(s) heeft?

De woning voldoet niet meer aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode en is dus niet meer “conform”. De verhuurder kan voor de woning dan ook geen conformiteitsattest krijgen. Een woning zonder de nodige rookmelders is niet ongeschikt, maar het verhuren ervan is wel strafbaar.

Nieuwbouwwoningen en woningen die worden gerenoveerd

  • Zodra u werken uitvoert waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet u ook de nodige rookmelders plaatsen. U moet dan bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning aanduiden waar u de rookmelders voorziet.

Woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 eenbijzondere sociale lening wordt toegekend

  • De woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzonderesociale lening wordt toegekend, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

 

2. Over hoeveel rookmelders moet uw woning beschikken?

Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er minstens op elke verdieping en in elke kamer een rookmelder zijn.

Let op!

• Ook een appartement is een zelfstandige woning en moet op elke verdieping minstens een rookmelder hebben.

• Een kelder- of zolderruimte, al dan niet bestemd voor gedeeldgebruik, waarin zich een technische installatie bevindt, en kelders en zolders die een directe toegang hebben en normaal en onmiddellijk te betreden zijn, moeten ook steeds minstens een rookmelder hebben.

De rookmelder moet:

• CE gemarkeerd zijn;
• voldoen aan de norm NBN EN 14604;
• reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
• van het optische type zijn (en dus niet van het ionische type).

Zowel een type met vervangbare batterij als een type voorzien van een niet-vervangbare batterij komt in aanmerking.
Een type met niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar is aan te raden. Meer aanbevelingen over het type en de plaatsing van de rookmelders vindt u op de website www.wonenvlaanderen.be

 

3. Nog vragen?

U vindt alle informatie over de Vlaamse rookmeldersverplichtingen op de website www.wonenvlaanderen.be/rookmelders.
Vragen hebt kunt u mailen naar rookmelders@rwo.vlaanderen.be.
Wilt u meer weten over brandpreventie? Kijk dan zeker op www.besafe.be (website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken).

Bron :  Agentschap Wonen Vlaanderen