Verhuren

Immo Fravan is sinds 1998 actief. U kan rekenen op een professionele en persoonlijke service waarbij vertrouwen centraal staat.

Hoe pakken wij dit aan?

  • Na met U te hebben kennisgemaakt gaan we over tot het bepalen van de huurwaarde tijdens een vrijblijvend bezoek. De opdracht wordt aansluitend gefinaliseerd.
  • Via gepaste publiciteit gaan we op zoek naar een geschikte huurder.
  • Bezoeken aan het pand met kandidaat-huurders gebeuren steeds in ons bijzijn.
  • Is er een geschikte kandidaat dan wordt deze aan U voorgesteld. De verhuurder heeft steeds het laatste woord.
  • U bent akkoord ? Wij zorgen voor de opmaak van de huurovereenkomst, huurwaarborg, plaatsbeschrijving bij intrede, opname meterstanden, nazicht brandverzekering, online registratie van de documenten en afgifte van de sleutel.
  • Bij beëindiging van de huurovereenkomst wordt een plaatsbeschrijving bij uittrede opgemaakt, de eventuele huurschade vastgesteld en bepaald en de huurwaarborg vrijgegeven.

Meer info ? Bel gerust op het nummer 056 50 34 39 of vraag bijkomende inlichtingen via mail info@fravan.be.