Rentmeesterschap

Immo Fravan is sinds 1998 actief. U kan rekenen op een professionele en persoonlijke service waarbij vertrouwen centraal staat.

Hoe pakken wij dit aan ?

U kan na het afsluiten van de huurovereenkomst het beheer van deze overeenkomst volledig aan ons toevertrouwen.

Wij bieden U volgende bijkomende service :

  • het innen van de huren
  • het opvolgen van de rentabiliteit van het betrokken goed
  • het fungeren als aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de verhuurder van de mogelijke problemen en zorgen ter zake
  • het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien zo met de verhuurder overeengekomen
  • het onderhouden van een goed contact met de verhuurder

Het specifieke takenpakket wordt in onderling overleg vastgelegd en kan dan ook van situatie tot situatie verschillen.

Meer info ? Bel gerust op het nummer 056 50 34 39 of vraag bijkomende inlichtingen via mail info@fravan.be.